Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Bijzondere Persoonsgegevens en Het Recht om Vergeten te Worden

Artikel 9, lid 1. van de AVG verbiedt de verwerking van ‘bijzondere persoonsgegevens’ als volgt:

“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden”

Het moge duidelijk zijn dat onder de noemer van ‘bijzondere persoonsgegevens’ een groot aantal verschillende gegevens samenkomen, waarvan de verwerking in beginsel verboden is. Lid 2 van Artikel 9 geeft enkele uitzonderingsgronden, zoals wanneer u zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking, u de gegevens zelf openbaar hebt gemaakt, of de verwerking om verschillende redenen ‘noodzakelijk’ is. Daarnaast kunnen kranten, en misschien Google, zich beroepen op gebruik voor ‘uitsluitend journalistieke doeleinden’, al is de jurisprudentie hierover tegenstrijdig, en gevormd onder de voormalige Wbp.

Ik wil bijzondere persoonsgegevens uit Google laten verwijderen, wat nu?

U kunt er, op zijn minst, vanuit gaan dat bijzondere persoonsgegevens ook een bijzondere behandeling krijgen wanneer u verzoekt deze te verwijderen. Indien Google van mening is dat zij zich kan beroepen op de uitzondering op journalistieke gronden, moet zij nog steeds het belang van de privacy van het individu wegen tegen het publiek belang bij toegang tot de informatie via de zoekmachine. Hierbij wordt a priori extra gewicht gegeven aan het privacybelang van bijzondere persoonsgegevens. Er zijn echter gevallen denkbaar waarin het publiek belang bij de informatie toch erg groot is, denk bijvoorbeeld aan berichten over een christelijk politicus die toch moslim blijkt, of vice versa. Over het algemeen genomen heeft een verzoek aan Google echter een goede kans van slagen.

U kunt zelf een verzoek indienen bij Google via het daarvoor bestemde formulier. Voor een betere kans van slagen en meer mogelijkheden voor een vervolgtraject bij een afwijzing, kan u het verzoek laten indienen door MediaMaze. Neem hiervoor contact op met Willem van Lynden.