Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Persoonlijk of Zakelijk Faillissement en Het Recht om Vergeten te Worden

Bent u betrokken geweest bij een faillissement, of bent u zelf persoonlijk failliet verklaard? In sommige gevallen hebt u dan het recht om vergeten te worden; dit houdt in dat berichten over het faillissement verwijderd worden uit de zoekresultaten voor uw naam in Google en andere zoekmachines.

Costeja-arrest

Het ‘recht om vergeten te worden’ werd geïntroduceerd in Europa door een uitspraak in een rechtszaak die was aangespannen door  een Spaanse man, Maria Gonzalez Costeja. Hij werd in Google geconfronteerd met een bericht over de gedwongen verkoop van zijn huis na een faillissement, 15 jaar na publicatie in een lokaal dagblad. Uiteindelijk zegde het Europees Hof hem het recht toe dat Google dit bericht moest verwijderen uit haar zoekresultaten voor een zoekopdracht naar zijn naam. Het Hof woog het privacybelang van het individu af tegen het publieke belang bij toegang tot deze informatie en oordeelde in het voordeel van het individu.

Wel of niet vergeten? Enkele relevante factoren

Het is dus allemaal begonnen met een zaak over een faillissement. Maar in welke gevallen hebt u een goede kans de berichten die getoond worden bij een zoekopdracht naar uw naam te laten verwijderen uit Google?

  • Zakelijk of persoonlijk faillissement?

Een eerste relevante overweging is of de informatie een zakelijk of persoonlijk faillissement betreft. In het eerste geval is er waarschijnlijk een groter publiek belang bij de toegankelijkheid van de informatie dan in het laatste geval. Tevens is inbreuk op de privacy groter in het laatste geval dan in het eerste geval. Dit is echter slechts één van de vele overwegingen die gemaakt worden.

  • Rechtstreeks betrokken, of betrokken als derde?

Een tweede overweging is de mate en wijze van betrokkenheid bij het faillissement. Wordt u bijvoorbeeld genoemd als schuldeiser, was u destijds werkzaam voor het bedrijf, of was u eigenaar of bestuurder? Hoe groter uw betrokkenheid, hoe sterker een eventueel publiek belang bij toegang tot deze informatie. Relevant is hierbij ook de wijze van publicatie in de media over het curatorsverslag.

  • Mediapublicatie of curators/faillisementsverslag?

Een deel van de curatoren publiceert overzichten en voortgangsverslagen van de faillissementen die zij behandelen op hun websites. Zij zijn hier niet toe verplicht, maar kiezen soms uit eigen initiatief voor deze publicaties. Over het algemeen kan gesteld worden dat deze publicaties, indien zij persoonsgegevens bevatten, niet zijn toegestaan. De curator verwerkt dan uw persoonsgegevens middels publicatie op de website, zonder dat er een duidelijk publiek belang is bij toegankelijkheid van deze informatie middels deze weg. In deze gevallen kan de curator zelf worden aangesproken op de onrechtmatigheid van publicatie.

De Raad van State oordeelde op 19 oktober 2016 dat een curator ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens in faillissementsverslagen ten eerste niet zonder meer toegankelijk zijn (bijvoorbeeld via de eigen website) en ten tweede dat deze niet (zonder nadere specificering, bijvoorbeeld op alleen een naam) kunnen worden gevonden via zoekmachines.

De uitspraak had geen betrekking op mediaberichten over faillissementen, hiervoor gelden geen specifieke regels, maar gelden de algemene regels van Artikel 17 AVG.

Ik wil mijn gegevens door Google/de curator laten verwijderen, hoe doe ik dat?

Hiertoe kan u een verzoek indienen bij de curator, en/of bij Google via het daartoe bestemde formulier. Reken er niet op dat Google zeer toeschietelijk is bij het toewijzen van uw verzoek. Omdat er óók een publiek belang kan bestaan bij de informatie kiest Google er meestal voor het verzoek af te wijzen.

Door uw verzoek door MediaMaze in te laten dienen vergroot u, door onze specialistische kennis en ervaring,  niet alleen uw kansen op een ingewilligd verzoek, maar kan u ook worden bijgestaan in alle vervolgstappen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de rechtbank en Google zelf. Neem hiertoe contact op met Willem van Lynden.