Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Gegevens over uw seksuele geaardheid (homo, lesbisch, hetero, bi, transgender, aseksueel, etc.) verwijderen uit Google

Treft u in de zoekresultaten voor uw naam gegevens over uw seksuele geaardheid? Dan hebt u waarschijnlijk het recht om deze gegevens te laten ‘vergeten’ (o.b.v. artikel 17 AVG), ofwel te laten blokkeren voor zoekopdrachten naar uw naam. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat er letterlijk vermeld wordt wat uw seksuele geaardheid is, het is voldoende indien deze geaardheid eenvoudig uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwsbericht over twee vrouwen die met elkaar een liefdes/seksrelatie hebben. Zonder dat er in het nieuwsbericht vermeld wordt dat deze vrouwen dus lesbisch of biseksueel zijn, vallen deze gegevens hier wel uit af te leiden.

Artikel 9 lid 1 AVG

“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.” (artikel 9 lid 1 AVG)

Artikel 9 AVG beschrijft de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’, waaronder de gegevens omtrent de geaardheid dus vallen. De verwerking van deze gegevens is in beginsel verboden, maar er zijn enkele uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zijn “indien de betrokkene uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden” (lid 2 sub a) of “de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt”. (Tekst loopt verder onder de afbeelding)

LHBT AVG Vergeetrecht

 

Enkele voorbeelden

Een man plaatst op zijn Twitter-account dat hij uit de kast is gekomen en homofiel is. Verschillende andere Twitteraars retweeten zijn bericht of plaatsen het nieuws op andere wijze op hun tijdlijn. De tweets worden ook in Google opgenomen. Na 10 jaren wil de man niet langer dat deze gegevens openbaar zijn (bijvoorbeeld omdat hij toch óók op vrouwen blijkt te vallen). Een beroep op artikel 9 AVG zal niet slagen, omdat hij de gegevens zelf geopenbaard heeft. Een beroep op artikel 17 AVG kan eventueel wél slagen.

Een vrouw schrijft op een blog dat zij een relatie is aangegaan met een andere vrouw, en noemt hierbij de andere vrouw bij naam. De tweede vrouw is het niet eens met deze openbaring, maar besluit geen actie te ondernemen in de hoop dat het wel ‘over zal waaien’. Jaren later blijkt zij veel last te hebben van de vermelding op het blog. Zij valt niet op vrouwen en de vermelding blijkt haar ernstige hinder te bezorgen in het vinden van een mannelijke liefdespartner. In dit geval heeft de vrouw de gegevens niet zelf geopenbaard, en zijn de gegevens ook onjuist. Dientengevolge kan zij zich beroepen op artikel 9 AVG, alsmede op artikel 17 AVG.

Gelijk hebben en gelijk krijgen

Indien u meent dat inbreuk gemaakt wordt op uw rechten en er onrechtmatig bijzondere persoonsgegevens over u verwerkt worden, dan kan u de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aanspreken (in onze voorbeelden respectievelijk Twitter, Google, de blogger en Google). Dat betekent echter niet dat de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking mee zal gaan in uw verzoek. Het is daarom van belang uw verzoek zo goed mogelijk te motiveren en te weten welke stappen u verder kan ondernemen, zoals een verzoekschriftprocedure, om uw recht te halen.