Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Tuchtrechtelijke Maatregelen in Google en het Recht om Vergeten te Worden

Bij een groot aantal professionals aan wie een tuchtsanctie is opgelegd worden berichten hierover getoond bij een zoekopdracht naar hun naam. Hoe kan dat, en mag dat wel? En wat zijn de mogelijkheden op het gebied van het recht om vergeten te worden in geval van tuchtrechtelijke maatregelen?

Verschillende beroepsgroepen kennen het tuchtrecht. Dit zijn onder andere accountants, advocaten, artsen, dierenartsen, fysiotherapeuten, loodsen, notarissen, psychologen en verpleegkundigen.

De maatregelen die tuchtcolleges voor deze beroepsgroepen opleggen worden over het algemeen gepubliceerd in een publiek toegankelijk register (zoals het BIG-register voor de gezondheidszorg). Daarnaast komt het echter ook regelmatig voor dat uitspraken, of opgelegde maatregelen, worden opgepikt door de (regionale/vak)media of worden doorgeplaatst op externe websites of zwarte lijsten.

Tuchtmaatregelen in de zoekresultaten van Google

De registers waarin opgelegde tuchtmaatregelen gepubliceerd worden zijn vrij en eenvoudig online toegankelijk en vindbaar. Dit geldt eveneens voor de inhoud van de registers, maar de wetgever dit heeft bepaald dat deze niet worden geïndexeerd door Google.

Eventueel opgelegde maatregelen komen dus niet via deze weg in de zoekresultaten. Dat kan wel via twee andere wegen, namelijk door hiertoe opgezette websites en door publicatie in de media. Opgelegde maatregelen worden door verschillende tuchtcolleges aangekondigd in de regionale media. Op basis van deze aankondigingen komt het regelmatig voor dat deze regionale media, of andere websites, aan de slag gaan met het schrijven van een nieuwsbericht over de opgelegde maatregel. Deze nieuwsberichten bevatten dan vaak de naam van de professional, en deze berichten kunnen wél geïndexeerd worden, zodat ze vindbaar zijn in Google.

Het is ook mogelijk dat u, als medisch professional met een opgelegde maatregel, wordt doorgeplaatst op een externe website waar de maatregel wordt gepubliceerd, en waar mogelijk ook wordt gekoppeld aan het, anoniem gepubliceerde, vonnis van het tuchtcollege.

Mogen deze maatregelen wel gepubliceerd worden?

Publicatie van tuchtmaatregelen door de media, waarbij uw naam genoemd wordt, is niet per definitie uitgesloten onder de AVG. In dit geval betreft het namelijk een verwerking voor ‘uitsluitend journalistieke doeleinden’.  Of de verwerking door Google ook zo kan worden bestempeld is onderwerp van discussie.

Máár, wanneer de publicatie niet voor uitsluitend journalistieke doeleinden is, kan deze wellicht onrechtmatig zijn. Relevant gezichtspunt hierin is, of tuchtrechtelijke persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt als ‘persoonsgegevens van strafrechtelijke aard’. Waar dit onder de Wbp expliciet wél zo was, is de AVG hier onduidelijk over. De AVG is beleidsneutraal ingevoerd, maar de jurisprudentie zal moeten uitwijzen of, en zo ja wanneer, tuchtrechtelijke maatregelen als strafrechtelijke persoonsgegevens kunnen worden bestempeld.

En Google? Hoe zit het met het tuchtrecht en het recht om vergeten te worden?

Eén stap ná de publicatie van de maatregel in de media of daartoe opgerichte websites, is de verwerking van de informatie op deze websites door Google. Voor deze informatie geldt, net als voor alle andere persoonsgegevens, het recht om vergeten te worden (Artikel 17 AVG). Dit recht is altijd een belangenafweging tussen enerzijds het belang van het publiek om op deze wijze kennis te nemen van de informatie, en het belang van de privacy van het individu. Indien informatie over tuchtmaatregelen kan worden aangemerkt als ‘persoonsgegevens van strafrechtelijke aard’ dan is ook het verbod op verwerking van artikel 10 AVG van toepassing (meer daarover vindt u HIER). Er zijn hierin dus meerdere wegen die naar Rome leiden.

Een verzoek indienen

Een verzoek aan Google om URL’s met daarop tuchtrechtelijke persoonsgegevens te laten blokkeren in de zoekresultaten voor uw naam zal in de regel in eerste instantie door Google worden afgewezen. Om toch tot een blokkering te komen, zal Google in rechte moeten worden aangesproken.

MediaMaze heeft verschillende procedures gevoerd over de verwerking van tuchtrechtelijke persoonsgegevens door Google (en met succes!). Als u een inschatting wilt verkrijgen van de mogelijkheden om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden en de kansen op succes, dan kan u vrijblijvend contact opnemen met Willem van Lynden van MediaMaze.