Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Strafrechtelijke Veroordelingen, Verdenkingen en het Recht om Vergeten te Worden

Bent u, in het verleden, verdacht geweest of veroordeeld? En worden er bij een zoekopdracht in Google naar uw naam berichten getoond over deze verdenking of veroordeling?

Dan hebt u mogelijk het recht om vergeten te worden, waarbij deze berichten geblokkeerd worden bij een zoekopdracht naar uw naam.

Maar waarom en wanneer hebt u het recht om vergeten te worden, hoe kan u dit recht uitoefenen, en wie kan u hierbij helpen?

Wat zijn persoonsgegevens van strafrechtelijke aard?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt het begrip ‘persoonsgegevens van strafrechtelijke aard’ in verschillende artikelen terug. In artikel 10 AVG staat dat “persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (..) alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden.”

In de memorie van toelichting op artikel 31 AVG blijkt vervolgens dat onder de term “strafbare feiten” zowel verdenkingen als veroordelingen vallen. Volgens dezelfde toelichting vallen vervolgens ook “persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag” onder de reikwijdte van artikel 10 AVG. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een door de rechter opgelegd gebiedsverbod.

Mogen deze gegevens door Google verwerkt worden?

In beginsel niet. Er is een verbod op de verwerking van deze gegevens door Google op basis van artikel 10 AVG. Maar, er is nog geen jurisprudentie met betrekking tot dit verbod en dit verbod is zodoende nog niet getest. Onder de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’), zijn er wel enkele zaken voorgekomen. De jurisprudentie neigde ernaar de verwerking hiervan door Google toe te staan, maar slechts in uitzonderingsgevallen.

Onder de AVG zijn er daarnaast enkele vastgestelde uitzonderingen mogelijk, zoals dat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, u de gegevens zelf openbaar hebt gemaakt, of als Google hiertoe een vergunning zou hebben gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In meer algemene zin kan er een uitzondering bestaan voor het gebruik van strafrechtelijke persoonsgegevens voor ‘uitsluitend journalistieke doeleinden’. Onder de voormalige Wbp heeft Google zich eerder, zonder succes, op deze exceptie beroepen. Welke invulling de rechter hier onder de AVG aan zal geven is nog niet bekend.

De verwerking van gegevens betreffende strafrechtelijke verdenkingen en veroordelingen (oftewel het tonen van artikelen waarin verdenkingen of veroordelingen worden besproken) is dus in beginsel verboden, maar een uitzondering hierop kan mogelijk zijn.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens van strafrechtelijke aard van Google verwijderen?

Om berichten die strafrechtelijke verdenkingen of verwijzingen naar veroordelingen bevatten, die betrekking hebben op u, te verwijderen uit de zoekresultaten, kan u een beroep doen bij Google op Artikel 17 en Artikel 10 AVG. Google heeft een formulier op haar website waar u een beroep kan indienen.

Hierbij meldt zij reeds expliciet: We kunnen bijvoorbeeld weigeren bepaalde informatie over financiële oplichting, wanprestaties, strafrechtelijke veroordelingen of openbaar gedrag van overheidsfunctionarissen te verwijderen.

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat Google een eerste verzoek zal afwijzen. Dit is ook onze ervaring.

Hoe kan MediaMaze u hierbij helpen?

Allereerst kunnen wij u helpen bij het opstellen van een goed gemotiveerd en juridisch goed onderbouw verzoek aan Google. Hiermee vergroot u uw kansen op een positief antwoord van Google.

Wanneer het strafrechtelijke persoonsgegevens betreft is Google in eerste aanleg zeer streng. Het is niet uit te sluiten dat verzoeken die hier betrekking op hebben zelfs algoritmisch worden afgewezen. Omdat het verzoek aan Google een formeel juridisch verzoek is, op basis van de AVG, gaat na afwijzing direct een wettelijke termijn lopen. U hebt na afwijzing 6 weken om uw zaak aanhangig te maken bij de rechtbank, dan wel om de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) om bemiddeling te vragen. Omdat Google een bemiddelingspoging van de AP kan weigeren (en dat ook regelmatig doet), geven wij er de voorkeur aan om met het verzoek naar de rechtbank te gaan. Wij hebben al vele keren tegenover Google gestaan in de rechtszaal en ook meermaals gewonnen. Hierdoor hebben wij meer ervaring dan welk kantoor dan ook met procederen tegen Google op basis van het ‘vergeetrecht’.

Bij een afgewezen verzoek stellen wij voor u een verzoekschrift op en dienen dit in bij de rechtbank. Hiervoor, en -na, treden wij in overleg met Google, om te kijken of er een minnelijke oplossing mogelijk is waarmee een zitting voorkomen wordt. Mocht het toch zover komen, dan stellen wij een sterke pleitnota op en bepleiten wij uw zaak bij de rechtbank.

Onze kosten voor de volledige procesgang, bedragen grofweg €3500,- ex. btw. Hiermee zijn wij aanmerkelijk goedkoper dan andere kantoren, waar de kosten al snel richting de €10.000 gaan.

Als u wilt weten of u het recht heeft om informatie over strafrechtelijke verdenkingen of veroordelingen door Google te laten vergeten, dan kan u vrijblijvend contact opnemen.