Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

ontgoogle-verzoek
Europees Hof scherpt norm gevoelige persoonsgegevens aan: strengere norm vergeetrecht.

Europees Hof scherpt norm gevoelige persoonsgegevens aan: strengere norm vergeetrecht. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft wederom een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot het recht om vergeten te worden. Op 01 augustus 2022 besluit het HvJ dat het begrip “bijzondere persoonsgegevens” ruim uitgelegd moet worden. Dat betekent weer dat veel vergeet-mij verzoeken strenger […]

Read More →
recht-om-vergeten-te-worden-tuchtrecht-vergeetrecht
Ontgooglen van tuchtrechtuitspraken. Hoge Raad: ontgooglen, tenzij strikt noodzakelijk.

Ontgooglen van tuchtrechtuitspraken. Hoge Raad: ontgooglen, tenzij strikt noodzakelijk. De Hoge Raad sprak zich onlangs uit over het ontgooglen van tuchtrechtelijke veroordelingen. Goed nieuws voor beroepsbeoefenaren. De Hoge Raad past namelijk een strenger beoordelingscriterium toe. Websites over tuchtrechtelijke veroordelingen moeten in beginsel worden verwijderd uit Google. Tenzij het strikt noodzakelijk is dat deze artikelen verschijnen […]

Read More →
vergeet-recht
Ook krantenarchieven moeten recht om vergeten te worden respecteren

Ook krantenarchieven moeten recht om vergeten te worden respecteren Veel kranten houden op hun website een archief bij met oude artikelen. Dat betekent men vaak nog jarenlang wordt geconfronteerd met oude artikelen, ook als die artikelen niet meer relevant zijn. De krant beroept zich in zo’n geval op haar archiefrecht. In Hurbain v. Belgium legt […]

Read More →
Some Animals Are More Equal Than Others.- By Gasketfuse
Hof bevestigt: Vergeetrecht voor veroordeelden (update, vonnis toegevoegd)

Het Gerechtshof Den Haag heeft in een vandaag gepubliceerde uitspraak het verbod op verwerking van ‘bijzondere persoonsgegevens’ in Google, zoals strafrechtelijke persoonsgegevens, bekrachtigd. Eerdere rechtbankuitspraken gaven deze richting al aan, maar het is voor het eerst dat het Gerechtshof zich expliciet over de toepasbaarheid van Artikel 16 Wbp uitspreekt. Met deze uitspraak wordt het eenvoudiger om […]

Read More →