Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Volgens de AVG (Artikel 4.) zijn “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens zijn dus alle informatie over u, ongeacht het onderwerp, mits herleidbaar tot u. Dit kan dus gaan over de grootte van uw inkomen, de grootte van uw huis, of de grootte van uw rechter pink. Alles wat er over u geschreven of bijgehouden wordt zijn dus persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen vervolgens ‘verwerkt’ worden, bijvoorbeeld door het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van deze gegevens. Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden, kan u bezwaar maken tegen deze verwerking.