Studentikoze uitlatingen uit studietijd geblokkeerd voor Young Professional.

Young-Professional

Een man aan het begin van zijn carrière wordt in Google geconfronteerd met een artikel uit een studentenblad met daarin zeer studentikoze uitingen van hem en mede-geïnterviewden. Na een verzoek blokkeerde Google de betreffende berichten.

Achtergrond

Indiener maakte zich zorgen over de impact van een artikel, waarin één quote van hem (met voor-achternaam, leeftijd en studierichting) verwerkt was, uit een studentenblad op zijn professionele reputatie. Mede door studentikoze titel van het artikel vreesde hij dat collega’s en relaties hem niet langer, of minder, serieus zouden nemen wanneer zij het betreffende artikel zouden lezen.

Het verzoek

Bij Google werd het verzoek neergelegd dit artikel, en alle kopieën hiervan, te blokkeren. Gezien het feit indiener aan het begin van zijn carrière stond, en de uitlating geen enkele relatie had met zijn huidige werkzaamheden was er geen publiek belang bij opname van dit artikel. Gezien de inhoud van het artikel was reputatieschade echter wel aannemelijk. Bijkomend feit was dat indiener zijn uitlatingen deed in zijn studententijd; een tijd waarin men zich meer vrijheid mag verloven dergelijke uitlatingen te doen, zonder dezen een leven lang mee te moeten dragen.

De beslissing

Google reageerde na twee weken en wees het verzoek toe. Enkele uren na de schriftelijke ontvangst van de toewijzing werden de berichten geblokkeerd.