Rechtbank verplicht Google om verwijzing naar zwarte lijst voor artsen uit zoekresultaten te verwijderen

Google mag niet zonder meer een verwijzing naar een onofficiële zwarte lijst voor artsen tonen bij een zoekopdracht naar de naam van een arts. Volgens de rechtbank Amsterdam is het recht op vrijheid van informatie van het publiek ondergeschikt aan het recht op privacy van de chirurg. Deze was door het medisch tuchtcollege berispt en vervolgens door een derde partij op een website geplaatst, die ongeautoriseerd als online schandpaal dienstdeed/doet. De rechtbank oordeelde dat Google in strijd met het vergeetrecht handelt, wanneer het een verwijzing naar deze plaatsing in de zoekresultaten opneemt.

Digitale schandpaal

Centraal in de zaak stond een chirurg, die aanvankelijk een tijdelijke schorsing uit het BIG-register kreeg opgelegd door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit werd in hoger beroep teruggebracht tot een voorwaardelijke schorsing. Vermelding van deze sanctie was eenvoudig terug te vinden door de opname van de betreffende arts op een niet-officiële zwarte lijst van een stichting. Het officiële BIG-register, waarin alle medische professionals in Nederland met naam of BIG-nummer zijn terug te vinden, is daarentegen juist afgeschermd om niet in de zoekresultaten van Google zichtbaar te zijn. Mensen kunnen immers direct in de database zoeken.

De stichting omzeilt het Nederlandse tuchtstelsel door medische professionals met hun volledige naam op te nemen op een eigen website, die mensen moet doen geloven dat het om een officiële zwarte lijst gaat. Deze webpagina’s worden wél door Google geïndexeerd. Verwijzingen naar de zwarte lijst zijn daardoor in de meeste gevallen tussen de eerste zoekresultaten te zien bij een zoekopdracht naar de naam van de arts.

Verzoeken bij Google en AP afgewezen

De arts in deze zaak bracht in zowel privé als zakelijk last te ondervinden van de vermelding op de zwarte lijst en stapte achtereenvolgens naar Google en naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Beide wezen de verzoeken af, omdat zij de informatie relevant achtten. Google stelde bovendien dat veel mensen het BIG-register niet weten te vinden.

Link naar zwarte lijst in strijd met vergeetrecht

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat een link naar de onofficiële zwarte lijst onrechtmatig was. Deze kan immers potentiële patiënten afschrikken, terwijl de arts ‘slechts’ voorwaardelijk was geschorst en potentiële patiënten niet aan ‘enig bijzonder risico’ worden blootgesteld bij de arts. Bovendien is het BIG-register een eenvoudig en online toegankelijk register, en heeft het publiek daarmee voldoende middelen om informatie te verkrijgen over medische hulpverleners in Nederland.

Willem van Lynden van MediaMaze, die de arts in de rechtszaal bijstond, noemt het in Trouw “een baanbrekende uitspraak”. Artsen kunnen optreden tegen verwijzingen naar de ongeautoriseerde opname van hun tuchtzaak op een openbaar medium, waar zij in een haast criminele context zijn terug te vinden. Uitspraken van het medisch tuchtcollege zijn juist geanonimiseerd, zodat de betrokken artsen zich niet voortdurend hoeven te verantwoorden; dat hebben zij al tegenover het tuchtcollege gedaan, zo oordeelde ook de rechter. Eventuele tuchtmaatregelen zijn bovendien terug te vinden in het online BIG-register, het officiële register voor medische hulpverleners in Nederland.

Vervolg

Google is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. In Trouw stelt Willem van Lynden inmiddels voor minstens vijftien andere artsen een verwijderverzoek bij Google ingediend te hebben, waarvan de Amerikaanse zoekmachine het merendeel toewees.