Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Bemiddelingsverzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een verzoek op basis van het ‘recht om vergeten te worden’ hebt neergelegd bij Google en dit wordt afgewezen, dan krijgt u een bericht met daarin één van de onderstaande phrases:

You may also have the right to raise this issue with your country’s data protection authority if you are unhappy with the decision that Google has taken. In that communication, you may wish to include the reference number of …………………. and a copy of your form submission confirmation for this request to Google. If Google is the webmaster for the site, you can try reaching out to the owner or author of the page to direct your removal request to them.

óf

Mogelijk heeft u ook het recht dit probleem onder de aandacht te brengen van de instantie voor gegevensbescherming in uw land als u niet tevreden bent over de beslissing die Google heeft genomen. Bij contacten met die instantie kunt u het referentienummer ……………… gebruiken, samen met een kopie van de bevestiging van het ingezonden formulier voor dit verzoek die u van Google heeft ontvangen.

Anno 2019 zijn de afwijzingen over het algemeen in het Engels geformuleerd, ook al was het originele verzoek Nederlandstalig.

Wat is een bemiddelingsverzoek en hoe gaat dit in zijn werk?

De betekenis van bovenstaande alinea’s is voor de meeste gebruikers niet meteen duidelijk. De ‘instantie voor gegevensbescherming/data protection authority’ waaraan gerefereerd wordt is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’), en in Vlaanderen de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’). Op basis van artikelen 77 AVG en 36 UAVG heeft ieder persoon het recht om zich ‘tot de Autoriteit persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verwerkingsverantwoordelijke‘. U hebt hier tot 6 weken na afwijzing van het verzoek door Google de tijd voor. Het verzoek kan u per post richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw verzoek beoordelen en allereerst beslissen of zij het verzoek wel of niet in behandeling nemen. Hiertoe beoordeelt de AP inhoudelijk uw verzoek en toetst zij dit aan de AVG. Indien zij het verzoek niet in behandeling neemt (en uw verzoek dus niet gegrond acht), dan ontvangt u hier bericht van en hebt u 6 weken om een verzoekschriftprocedure te starten bij de rechtbank. Indien de AP het verzoek tot bemiddeling wél in behandeling neemt (en zij het dus eens is met uw stelling dat Google de bepalingen van de AVG schendt), ontvangt u daar ook bericht van, en zal de AP Google verzoeken haar eerdere beslissing te heroverwegen. Google is níet verplicht aan dit verzoek te voldoen en in de praktijk wijst zij verzoeken van de AP ook regelmatig af. Indien de bemiddeling door de AP niet leidt tot een gewenst resultaat, hebt u tot 6 weken na bericht hierover van de AP om u met uw verzoek tot de rechtbank te richten middels een verzoekschriftprocedure.

Let op, de AP neemt vaak flink de tijd om te beslissen of zij het verzoek al dan niet in behandeling neemt, en om vervolgens Google aan te spreken. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 2-6 maanden.