Onjuiste berichtgeving over vernietiging bewijsmateriaal geblokkeerd

Na een gemotiveerd en met documenten ondersteund verzoek, besluit Google in tweede instantie toch gewraakte berichten te blokkeren.

Achtergrond

Indiener heeft een bedrijf waar enkele jaren geleden een vechtpartij plaatsvond. Enkele media schreven over het voorval en over het feit dat de eigenaar bewijsmateriaal hiervan bewust zoekgemaakt had. Indiener betwistte deze gang van zaken bij de rechter.

Het verzoek

Bij Google werd een verzoek neergelegd waarin gemotiveerd werd dat de bedrijfseigenaar geen publiek persoon is en voor en na het incident niet meer in de media is gekomen. Het enkele feit dat zij door het incident in de publiciteit kwam is onvoldoende om haar als ‘publiek figuur’ aan te merken. Daarnaast werd bij Google, net als bij de rechter, betwist dat indiener bewijsmateriaal zoekgemaakt had. Indiener kon dit goed motiveren, en de waarheid bleek een stuk genuanceerder dan de nieuwsberichten deden voorkomen. Dit kun gestaafd worden met specifieke documenten uit het politie-onderzoek. Na een mail-wisseling waarin Google expliciet naar deze documenten vroeg ging de zoekmachine overstag en werden de betreffende berichten geblokkeerd in de zoekmachine. Het viel hierbij op dat Google de meegestuurde documenten (die duidelijk en kort geformuleerd waren) expliciet bekeken had en op basis hiervan oordeelde. Deze documenten waren eerder ook al vrij toegankelijk en vindbaar via de zoekmachine, maar werden klaarblijkelijk niet gevonden of meegewogen.