Google blokkeert berichten van huurder die na uithuiszetting huisbaas wil beschadigen

Na het overleggen van bewijsstukken blokkeert Google berichten waarin huisbaas onder andere van huisvredebreuk en verduistering beticht wordt.

Achtergrond

Een aantal jaar geleden verschenen er op een vrij obscure websites enkele berichten met daarin de naam van indiener, gecombineerd met enkele duidelijk diffamerende stellingen. Indiener werd onder andere huisvredebreuk, verduistering, het doen van valse aangiftes, smaad en laster verweten. De berichten leken afkomstig van een oud-huurder, daar de naam waaronder deze verspreid waren overeenkwam met die van de oud-huurder.

Het verzoek aan Google

Na ontvangst en behandeling van het verzoek was het voor Google in eerste instantie onduidelijk of zij het verzoek moesten inwilligen. Google gaf indiener de gelegenheid zijn zaak te staven met enkele juridische documenten, waaronder het het vonnis van de rechtbank waarin de ontruiming van het pand bevolen wordt. Hierin is duidelijk de naam van de vermeende verspreider van de berichten te zien, en wordt het verwijt van huisvredebreuk impliciet weerlegd. Het werd duidelijk dat het bericht van een rancuneuze bron afkomstig was, feitelijk onjuist was en daarmee geen publiek belang diende. Google willigde het verzoek in en blokkeerde de berichten.

Enige tijd later werden de berichten ook van de website zelf verwijderd. Waarschijnlijk besliste de webmaster (die aan eerdere verzoeken overigens geen gehoor gaf), na ontvangst van deze beslissing van Google alsnog de betreffende pagina’s te blokkeren.