Autoriteit Persoonsgegevens: “geen bijzondere behandeling bij strafrechtelijke persoonsgegevens”

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft middels haar publieksvoorlichter aan dat zij verzoeken met betrekking tot de blokkering van berichten met strafrechtelijke persoonsgegevens momenteel nog niet anders behandeld dan andere verzoeken. Dus geen bijzondere behandeling voor bijzondere persoonsgegevens.

Lopende zaken

“Juist omdat er uitspraken zijn geweest die enigszins tegen elkaar ingaan bij de vraag of we deze gegevens als bijzondere persoonsgegevens moeten zien, zetten wij dit aspect in de beoordeling voorlopig even opzij”, aldus een woordvoerster van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de beoordeling wordt de gebruikelijke methodiek gehanteerd waarbij wordt gekeken of de berichten recent en correct zijn én, in geval van vermeende strafrechtelijke persoonsgegevens, of de zaak is afgerond. Ook bijvoorbeeld het schrappen uit een register, het uitzitten van een straf etc. worden hierin meegewogen. Geen toetsing op artikel 16 Wbp dus, maar een algemene toetsing aan het vergeetrecht.

In-content vs. in-snippet

De Autoriteit maakt in haar beoordeling momenteel ook géén onderscheid tussen de inhoud van de snippet in Google en de inhoud op de pagina waarnaar verwezen wordt, ze bekijkt alle gegevens, dus niet alleen die die in de zoekresultaten zelf direct getoond worden. Dit is ook onderdeel geweest van menig discussie in de rechtbank, en onderdeel van vrijwel ieder verweer van Google. Slechts éénmaal werd dit door de Rechtbank overgenomen en werd alleen de inhoud van de snippet in overweging genomen. De Autoriteit neemt hier dus wél stelling in. Verzoekschriften kunnen dus gebaseerd worden op de volledige inhoud van de gewraakte webpagina’s, niet alleen de snippets daarvan in Google.