Verwerkingstijden Autoriteit Persoonsgegevens lopen flink op

Lange Doorlooptijden Google & AP

De doorlooptijden van recente verzoeken tot bemiddeling lopen inmiddels op tot meer dan 2 maanden.

Doorlooptijden Google

Ook de doorlooptijden bij Google zijn nog steeds erg wisselend en lijken sterk samen te hangen met de inhoud van het verzoek. Simpele verzoeken, waar geen bewijsvoering wordt meegestuurd worden over het algemeen binnen enkele weken beantwoord. Bij gecompliceerdere verzoeken kan dit langer duren, met een recente zaak waar het antwoord 8 weken op zich liet wachten.

“Dergelijk lange wachttijden zijn na 3 jaar vergeetrecht eigenlijk onacceptabel, Google behoort de zaakjes inmiddels op orde te hebben, ook bij gecompliceerdere verzoeken”, aldus Willem van Lynden die het verzoek voor een cliënt indiende.

Verwerking verzoeken Autoriteit Persoonsgegevens

Ook de doorlooptijden bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn lang, vaak te lang. Eén recent voorbeeld uit de bedrijfsvoering van MediaMaze is inmiddels de 12 week in gegaan (hierbij moet aangetekend worden dat er tussentijds door de AP contact werd opgenomen om extra informatie te verzoeken). Een doorlooptijd van 4-6 weken wordt doorgaans echter niet gehaald.

Ook de ontvangstbevestigingen laten meestal enkele weken op zich wachten. Gezien de termijn van 6 weken waarbinnen een verzoekschrift opgesteld, verzonden en ontvangen moet zijn, biedt dit een vaak wat oncomfortabele situatie bij de afzender.

Extra mankracht

Het kan de medewerkers bij de AP zelf niet kwalijk genomen worden, naar wij begrepen ervaren zij een hoge werkdruk en komt de beoordeling van deze verzoeken daar nog eens bovenop. Recent onderzoek gaf al aan dat de Autoriteit flink moet groeien, in hoeverre er rekening is gehouden met de groei van de bemiddelingsverzoeken is onduidelijk.

Naar een nieuw systeem

De Autoriteit Persoonsgegevens zou niet alleen moeten streven naar een snellere afhandeling van de verzoeken tot bemiddeling, maar ook naar een meer controlerende rol op de verwerking van vergeetrecht-verzoeken door Google zelf. Het blijkt jaarlijks dat de AP in een groot deel van deze verzoeken een andere mening is toegedaan dan Google. Het is onduidelijk in hoeverre de verzoeken die bij de AP binnenkomen representatief zijn voor de vergeetrecht-verzoeken in hun algemeenheid, maar duidelijk is dat Google (te)vaak een verkeerde beslissing neemt. Deze beslissingen zijn vooralsnog zonder consequenties voor het bedrijf.