Case: Google blokkeert huisadres wel/niet

Een bestuurder wordt, bij een zoekopdracht naar zijn naam, geconfronteerd met verschillende pagina’s waarop zijn privéadres zichtbaar is, ook staat zijn privéadres in de ‘gerelateerde zoekopdrachten’. Na twee verzoeken blokkeerde Google de pagina’s niet maar de ‘gerelateerde zoekopdracht’ wel.

Achtergrond

Voor een bestuurder in een Britse Ltd. worden in de zoekresultaten bij zijn naam verschillende pagina’s getoond met daarop zijn huisadres. De berichten zijn afkomstig van websites die de gegevens van het Britse Companies House scrapen. Daarbij worden ook de namen, en correspondance adresses  van de bestuurders meegenomen. Wijziging van dit adres bij Companies House leidt niet (direct) tot wijziging op de scrapers. Het scrapen van deze gegevens gebeurt niet regelmatig, voor zover het bij een groot deel van de websites überhaupt gebeurt.
De inhoud van de gerelateerde zoekopdracht hangt hier sterk mee samen, deze is immers één-op-één gebaseerd op de inhoud van de pagina’s op de scrapers.

De Verzoeken

Er worden twee verzoeken op basis van het vergeetrecht bij Google neergelegd. Eén voor de blokkering van de pagina’s met daarop het huisadres, en één voor de verwerking van de persoonsgegevens van deze pagina’s in de ‘gerelateerde zoekopdrachten’. Het tweede verzoek wordt twee weken na het eerste ingediend.

De Beslissingen

Het eerste verzoek wordt binnen enkele dagen afgewezen. Hiervoor wordt de bekende standaardtekst als afwijzing gebruikt. Het tweede verzoek wordt binnen enkele dagen toegewezen.

Het is moeilijk om deze beslissingen met elkaar te rijmen. De toewijzing geeft impliciet, terecht, aan dat er geen basis is voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Als dat echter de lijn is, dan is er ook geen basis om te linken naar de pagina’s waarop deze persoonsgegevens zichtbaar zijn (dat is immers ook een ‘verwerking’, zo werd bepaald in het Costeja-arrest).
Wellicht dat Google strenger is naar haar eigen, direct zichtbare, verwerkingen? Juridisch zit er echter weinig verschil tussen de twee verwerkingen, dat maakt dat de verschillende beslissingen zeer willekeurig overkomen.

Noot: de afwijzing op het eerste verzoek is aan de Autoriteit Persoonsgegevens voorgelegd. Indien die overgaat tot bemiddeling zal dit, en het eventuele resultaat hiervan, op de pagina worden vermeld.