Prioriteringsbeleid: AP bepaalt voor u wat wel/geen impact op uw leven heeft

In een recente afwijzing van een verzoek tot bemiddeling kwam het ‘prioriteringsbeleid’ van de Autoriteit Persoonsgegevens naar voren. In voorkomende gevallen bepaalt de AP dat zoekresultaten waarover bij hen een verzoekschrift is neergelegd ‘minder impact hebben op de betrokkene’ en daarom ‘in mindere mate in aanmerking komen voor bemiddeling’.

Weinig verzoeken, toch prioriteringsbeleid

Hoewel de AP in 3 jaar tijd slechts ongeveer 150 verzoeken binnen kreeg, is het klaarblijkelijk toch nodig een prioriteringsbeleid te hanteren. In casu betrof het zoekresultaten die bij een zoekopdracht naar de naam van verzoeker niet op pagina 1-10 voorkwamen, maar bij een zoekopdracht van de naam van verzoeker + qualifier  wel prominent getoond werden.

Verzoeker vond de impact van deze zoekresultaten klaarblijkelijk dusdanig dat hij besloot om na een afwijzing van Google een verzoekschrift aan de AP te richten. Het is dan ook opvallend dat de AP het verzoek afwijst met de redenering dat de impact te klein is. Dit is een afweging die de AP niet kan maken, en de verzoeker juist bij uitstek wel. Het feit dat hij een verzoek aan de AP heeft gericht toont aan dat verzoeker de opname van deze zoekresultaten juist als zeer problematisch ervaart. Het lijkt er sterk op dat dit wéér een nieuwe reden is om niet te hoeven bemiddelen, iets waar de AP sowieso al overdreven terughoudend in is.

Niet inhoudelijk beoordeeld

De zoekresultaten waarvoor de AP bemiddeling afwijst zijn daarnaast niet inhoudelijk beoordeeld. Daar het om persoonlijke adresgegevens ging is het zeer waarschijnlijk dat dit verzoek door een rechter wel was toegewezen, dat maakt de afwijzing van de AP des te kwalijker.

Poortwachter

Het lijkt erop dat, om welke redenen dan ook, de AP haar poortwachtersfunctie niet goed kan vervullen. Hierdoor komen enerzijds zaken voor de rechter die eenvoudig bemiddeld hadden kunnen worden (met alle maatschappelijke kosten van dien) en zullen andere verzoekers (die de middelen voor een rechtszaak niet hebben) onnodig en onterecht geconfronteerd blijven worden met irrelevante, onjuiste of bovenmatige zoekresultaten.