Google & Autoriteit Persoonsgegevens blijven veroordeelde vergeetrecht weigeren

Ondanks uitspraken van de Hoge Raad en het Gerechtshof die zeer strenge eisen stellen aan het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens, blijven Google en AP consequent alle vergeetrecht-verzoeken van veroordeelde weigeren.

Extra streng vergeetrecht voor bijzondere persoonsgegevens

Door uitspraken van Hoge Raad en Hof was de hoop dat Google en de AP zorgvuldiger met deze verzoeken om zouden gaan, het tegendeel blijkt echter waar. Zoals Google en AP in een uitstekend stuk in Trouw van vorige week aangaven is er sindsdien weinig veranderd in de manier waarop deze instellingen de verzoeken afhandelen, omdat er theoretisch gezien een mogelijkheid is dat in bepaalde gevallen de bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt mogen worden. Dit wordt aangegrepen als excuus om al deze verzoeken alsnog categorisch af te wijzen, zo blijkt uit een inventarisatie van verzoeken die bij ons bekend zijn.

Nog steeds geen of beperkte motivatie

Google blijft de verzoeken ook zonder enige motivatie afwijzen, alleen standaardantwoorden. De AP zwalkt erg in de manier van reageren, waarbij uitgebreide motivaties worden afgewisseld met reacties die louter bestaan uit standaardtekst. Uit de verschillende gemotiveerde afwijzingen blijkt ook dat de interne beoordelingsregels (nog) niet duidelijk zijn. Bij één verzoek werd gemotiveerd dat de gewraakte informatie nog relevant was omdat deze “minder dan 8 jaar oud was”, in een ander geval werd geoordeeld dat de informatie nog relevant was omdat de betreffende tuchtrechtelijke maatregel nog niet was afgelopen en wordt sterk geïmpliceerd dat deze informatie hierna niet of minder relevant was. Doordat de verzoeken steeds door andere juristen behandeld worden, wordt er weinig expertise opgebouwd.

Ook stelt dat AP op haar eigen website dat zij bemiddeld bij verzoeken omtrent strafrechtelijke persoonsgegevens waarbij de verzoeker een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan krijgen, in de praktijk blijken deze verzoeken echter zonder motivatie te worden afgewezen.

Nog een lange weg te gaan

Het vergeetrecht heeft in Nederland nog een lange weg te gaan. Door de vele rechtszaken die er de afgelopen tijd zijn aangespannen tegen Google zal de jurisprudentie hopelijk in sneller tempo uitkristalliseren. Ook wordt het hierdoor voor Google duurder om ongenuanceerd en categorisch alle verzoeken met betrekking tot strafrechtelijke gegevens te blijven afwijzen.