Het vergeetrecht zegeviert in Amsterdamse zaak

In februari dit jaar heeft de Rechtbank Amsterdam besloten dat Google een zoekresultaat over een voormalig artiestenmanager moet verwijderen. Het zoekresultaat was een koppeling naar een NRC-artikel dat een strafzaak van de manager beschreef, hierin werd zijn volledige naam vermeld. Na Google en NRC herhaaldelijk verzocht te hebben de koppeling te verwijderen, is de man naar de rechtbank gestapt.

Werkstraf van 80 uur

Vanaf 2005 heeft de man als freelance artiestenmanager voor een bedrijf in de muziekindustrie gewerkt. Anderhalf jaar later heeft hij op verzoek van het bedrijf een CV, met hierop een opleiding die hij niet had afgerond, en een kopie van zijn paspoort, met hierin een wijziging in zijn naam, aan een ander bedrijf verstrekt. Dit laatste bedrijf heeft vervolgens aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Dit leidde tot vervolging en veroordeling van de artiestenmanager; een werkstraf van 80 uur.

Volledige naam veroordeelde in NRC-artikel

NRC vernam dat de manager veroordeeld werd en schreef een artikel over de strafzaak en aansluitende veroordeling van de artiestenmanager. De volledige naam van de man werd hierin weergegeven. Normaliter vermeldt het nieuwsmedium slechts de voornaam en eerste letter van de achternaam als het gaat om strafrechtelijke veroordeelden. Echter heeft NRC in dit geval een uitzondering gemaakt gezien juist de naam van de man de aanleiding voor de rechtszaak was. Zodra deze naam als zoekopdracht in Google werd ingevoerd, verscheen de koppeling naar het NRC-artikel op de eerste pagina. Na Google en NRC tevergeefs benaderd te hebben, verzocht de artiestenmanager de rechtbank om Google te bevelen binnen 24 uur de genoemde koppeling weg te halen. Het standpunt van de manager was dat het desbetreffende artikel van ruim tien jaar geleden dateerde en veel onjuistheden bevatte. Het ging tevens om een relatief licht vergrijp, waarvoor hij zijn straf had ondergaan. De beschikbaarheid van de koppeling naar het NRC-artikel zorgde voor een regelmatige confrontatie en voelde voor de man als een aanvullende straf. Het artikel had negatieve gevolgen voor zowel zijn zakelijke als zijn privéleven.

Het voorzienbare gevolg van eigen handelen

Google vond onder meer dat het artikel relevant was voor het beoordelen van de professionele integriteit van de voormalig artiestenmanager. De publicatie bevatte, los van de wijziging in zijn naam, geen informatie over het privéleven van de man en ging juist over zijn handelingen in zijn professionele hoedanigheid. ‘’Het artikel is het voorzienbare gevolg van zijn eigen handelen,’’ aldus Google.

Oordeel van Rechtbank Amsterdam

De Rechtbank Amsterdam was het eens met het betoog van de manager dat het een gedateerd artikel betrof en dus geen actuele informatie bevatte. Het was een relatief licht vergrijp en de man had zijn straf zonder protest ondergaan. Bovendien was het niet gesteld of gebleken dat de man zich sindsdien aan vergelijkbare of andere strafbare feiten had schuldig gemaakt. De strafzaak van de man had niet in de publieke belangstelling gestaan, zodoende had het publiek geen groot belang om hierover te worden geïnformeerd. De rechtbank veroordeelde Google om binnen veertien dagen na heden de koppeling naar het NRC-artikel, die als gevolg van de ingevoerde zoekopdracht (de naam van de man) verscheen, te verwijderen. Ook waren de proceskosten voor Google haar rekening.