AFM verwijdert maatregel van website

AFM

Na een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, heeft de AFM toegezegd de gegevens van de verzoekende partij (‘verzoeker’) van haar website afm.nl te verwijderen. Het betrof een verzoek op basis van artikel 17 AVG jegens de publicatie van een maatregel jegens een natuurlijk persoon, van jaren geleden.

Blijvende hinder, maatregel van jaren geleden

Verzoeker wendde zich tot MediaMaze naar aanleiding van de publicatie van een opgelegde maatregel, van vele jaren geleden. Verzoeker meldde hier nog regelmatig ernstige hinder van te ondervinden, juist door de prominente positie die het bericht innam in de zoekresultaten van Google voor zijn persoonlijke naam. De man had hier last van in zijn werk, maar ook in zijn privéleven. Omdat de maatregel van vele jaren geleden dateerde moest het hier maar eens klaar mee zijn, zo vond de man.

Recht om vergeten te worden en de AFM

Op basis van de AVG moeten alle gegevensverwerkers, dus niet alleen Google, een verzoek op basis van artikel 17 AVG, het ‘vergeetrecht’ in behandeling nemen. Dus ook de AFM. Om het probleem goed aan te pakken werd besloten het verzoek eerst tot de Autoriteit te richten. Na een aantal weken reageerde de AFM op het verzoek, en besloot ze de man zijn ‘vergeetrecht’ toe te wijzen. De AFM zegde toe de pagina’s van de website te verwijderen.

Meer dan alleen Google

Wanneer aan het vergeetrecht gedacht wordt, denkt men vaak alleen aan Google. De publicerende website is echter ook altijd een gegevensverwerker. In veel gevallen is het beter om eerst de publicerende website aan te spreken, daarna kan Google altijd óók nog aangesproken kan worden. Veel publicerende media (met uitzondering van het journalistieke media, die een speciale beschermde status genieten) zijn bereid om privacy-verzoeken in te willigen. Overheidsinstanties als de AFM conformeren zich aan de AVG en behandelen de verzoeken grondig en discreet. In tegenstelling tot bij Google krijgt u, of het verzoek nu toegewezen of afgewezen wordt, altijd een gemotiveerde reactie.