Als faillissementen persoonsgegevens bevatten…

Als faillissementen persoonsgegevens bevatten, dan valt de verwerking van deze faillissementen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daarmee wordt de verwerking van deze gegevens niet zonder meer toegestaan, zoals verschillende websites die faillissementen publiceren vaak onterecht claimen.

Staatscourant en Centraal Insolventieregister

De overheid publiceert in de Staatcourant alle faillissementen/insolventies, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen. De gegevens worden tevens opgenomen in het Centraal Insolventieregister. Na publicatie van de beëindiging van de insolventie blijven de gegevens daar nog 6 maanden zichtbaar.

Verschillende websites interpreteren de publicatie van de faillissementsgegevens als een vrijbrief voor verdere verwerking. Dat is onjuist. Iedere verwerking dient steeds weer getoetst te worden aan de AVG. Voor iedere verwerking is dus een grondslag nodig. Tegelijkertijd kan tegen iedere verwerking dus ook bezwaar gemaakt worden, o.a. op basis van artikel 17 AVG. Als er een grondslag voor de verwerking is, betekent niet dat het verzoek automatisch afgewezen dient te worden. Integendeel, het betekent alleen dat het mogelijk is dat de gegevens rechtmatig worden verwerkt, het zegt niks over het recht tot verzet tegen de verwerking van deze gegevens.

Tot de persoon herleidbare gegevens

Dientengevolge is er, ondanks wat verschillende websites die gegevens omtrent faillissementen publiceren (een vorm van verwerken) beweren, vaak een goede mogelijkheid de verwerking juridisch aan te pakken en deze te laten stoppen. Daarvoor is het niet altijd noodzakelijk dat de verwerkte gegevens persoonsgegevens bevatten, maar is dit uiteraard wel noodzakelijk indien er een beroep op de AVG gedaan wordt. Daarbij dient aangetekend te worden dat persoonsgegevens alle gegevens beslaan die tot een persoon herleidbaar zijn. In geval van een persoonlijk faillissementen is dat natuurlijk altijd het geval. Maar ook daarbuiten zijn de gegevens omtrent de faillissementen vaak tot een persoon herleidbaar.

Verplichtingen op basis van de AVG

Een verzoek op basis van de AVG dient verplicht in behandeling te worden genomen door de gegevensverwerker. De verwerker dient binnen een wettelijke termijn te reageren en een eventuele afwijzing te motiveren. Tegen deze afwijzing is zowel bij de Autoriteit Persoonsgegevens (in de vorm van een verzoek tot bemiddeling) en bij de rechtbank (in een verzoekschriftprocedure of kort geding) beroep mogelijk. Niet alleen bij de website die de gegevens publiceert is het mogelijk een beroep te doen, ook bij Google kan een verzoek worden ingediend (indien deze gegevens worden getoond in de zoekresultaten voor uw naam).

Voor het opstellen en indienen van een verzoek kan u onder andere terecht bij MediaMaze, zie https://www.mediamaze.nl/gegevens-van-faillissement-uit-google-verwijderen/.