Zweedse miljoenenboete voor privacyschending door Google-formulier

Op 10 maart 2020 heeft de Zweedse toezichthoudende autoriteit van de gegevensbescherming, de Datainspektionen, een besluit uitgevaardigd, waarin Google wordt bestraft met een boete van omgerekend €7 miljoen voor privacyschending en meer specifiek voor het schenden van het recht om vergeten te worden, artikel 17 AVG.

 

Klachten

De Datainspektionen had dertien klachten ontvangen van mensen die meenden dat Google hun verwijderingsverzoeken ten onrechte had afgewezen. De autoriteit besloot met betrekking tot vijf klachten actie te ondernemen en verwijdering te gelasten van de zoekresultaten. Die last werd vervolgens in twee gevallen door Google niet (goed) opgevolgd, naar inzien van de autoriteit. In het eerste geval duurde het ruim drie maanden en moest zelfs een nieuw verzoek worden ingediend, omdat Google een te nauwe interpretatie hanteerde van de verzochte URL. In het tweede geval, waarin het zoekresultaat na de last wél werd verwijderd, werd de tijd die daarvoor werd genomen door Google – ruim twee weken – als te lang beoordeeld. Bovendien is volgens de Datainspektionen opzet in het spel, aangezien zij de procedures van Google keurig hadden opgevolgd en het bedrijf tóch de opgelegde last niet opvolgde. Dit alles leidt tot een schending van het recht om vergeten te worden, artikel 17 van de AVG.

 

Bericht aan webmaster na verwijdering

Naast deze klachten werd nog een privacyschending geconstateerd. Bij de indiening van een verzoek tot verwijderen móét de verzoeker instemmen met een te versturen bericht van Google aan de desbetreffende webmaster naar aanleiding van de verwijdering van een zoekresultaat. Een dergelijke verplichting ontmoedigt potentiële verzoekers een verwijderformulier in te vullen. Bovendien wordt in het bericht aan de webmaster de verwijderde link vermeld én de naam van de verzoeker. De eigenaar van de site wordt zo in staat gesteld de informatie op de verwijderde link door middel van het gebruiken van een ander webadres opnieuw te publiceren. Dit is volgens de Zweedse Datainspektionen een inbreuk op de doeltreffendheid van het recht om vergeten te worden en daarmee op de privacy van verzoekers.

 

Boete

Er zijn verschillende manieren waarop gestraft kan worden op grond van de AVG. Voor kleinere inbreuken kan gebruik worden gemaakt van een berisping. De Datainspektionen was echter van mening dat Google in dit geval niet weg kon komen met een dergelijke reprimande. Uiteindelijk legde de autoriteit in totaal een boete op van omgerekend €7.000.000, waarvan bijna €5.000.000 betrekking heeft op de inbreuk op privacy door het versturen van berichten naar webmasters naar aanleiding van verwijdering van links.