BKR registratie verwijderen met het recht om vergeten te worden?

BKR registratie verwijderen

BKR registratie verwijderen met het recht om vergeten te worden?

Een BKR registratie heeft vergaande gevolgen: een hypotheek of lease auto is dan vaak niet meer mogelijk. Ook bij zakelijke financieringen van eenmanszaken kan de BKR registratie een rol spelen. Een BKR registratie valt echter onder de AVG. De betrokkene zich dus beroepen op artikel 21 AVG: het recht om vergeten te worden. U leest in dit artikel wanneer dat mogelijk is.

Wat is een BKR registratie?

Het Bureau Krediet Registraties (BKR) is een onafhankelijke organisatie waar kredietverstrekkers gegevens opslaan over leningen aan particulieren. Het BKR dienen als centraal informatiepunt waarin kredietverstrekkers kunnen opzoeken welke leningen de particulier heeft afgesloten. De meeste banken, leningverstrekkers en (particuliere) lease-maatschappijen in Nederland zijn aangesloten bij het BKR. Deze organisaties hebben een wettelijke zorgplicht om niet te veel financiering te verstrekken aan consumenten (overkreditering). Met behulp van het BKR kunnen ze voldoen aan die zorgplicht.

Zodra u een krediet afsluit meldt de aangesloten organisatie dit bij het BKR. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een hypotheek, maar ook als u gebruik maakt van private lease of een telefoon op afbetaling koopt. Studieschuld bij DUO wordt niet geregistreerd in het BKR.

Positieve en negatieve registraties

Een registratie kan positief of negatief zijn. Een positieve BKR registratie is op zichzelf meestal geen probleem. Dat is enkel de registratie dat er een krediet is. Zo’n positieve registratie betekent wél dat u in de toekomst minder kan lenen. Bijvoorbeeld een private lease overeenkomst kan betekenen dat u tienduizenden euro’s minder hypotheek krijgt.

U krijgt een negatieve BKR registratie als de schuld niet op tijd of niet volledig wordt betaald. Een negatieve registratie betekent meestal dat u geen nieuwe lening krijgt. Het BKR gebruikt codes om de status van een lening aan te geven:

  • A – Achterstand. U heeft geen achterstand meer in uw betalingen.
  • 1 – Betalingsregeling. U mag de schuld in delen betalen.
  • 2 – U moet het overgebleven bedrag in 1 keer betalen
  • 3 – U hoeft de schuld niet meer te betalen, er kan ook een einddatum staan
  • 4 – Het lukt niet contact met u op te nemen
  • 5 – Betalingsregeling voor achterstand op een hypotheek

BKR registraties blijven vijf jaar in het systeem staan nadat de schuld is afgelost. Dat betekent dat ook een oude fout nog lang blijft nawerken.

Inzage in BKR registratie

Via de website van BKR (https://mijnkredietoverzicht.bkr.nl/inloggen)  kunt u eenvoudig inzage vragen in uw registraties. Als u inlogt met uw DigID krijgt u binnen enkele dagen een overzicht van alle registraties. Met dat overzicht kunt u bepalen of de registraties terecht zijn.

Verwijderen I: het recht om vergeten te worden

De BKR registratie is een verwerking van persoonsgegevens. De AVG is dus van toepassing. Zo’n verwerking moet allereerst een wettelijke grondslag hebben. In december 2021 bepaalt de Hoge Raad dat een BRK registratie plaatsvindt op basis van de grondslag van artikel 6 onder f AVG: het gerechtvaardigde belang. Dat gerechtvaardigde belang is dat de kredietverstrekker volgens de wet niet te veel krediet mag verstrekken. Om aan die verplichting te voldoen is een systeem zoals het BKR nodig.

De betrokkene kan een beroep doen op artikel 21 AVG: het recht om vergeten te worden. Volgens dat artikel kan een betrokkene bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens, op grond van bijzondere omstandigheden. De verwerkingsverantwoordelijke moet de gegevens verwijderen, tenzij hij aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn. Met andere woorden. De schuldeiser moet de BKR registratie dus verwijderen, tenzij de schuldeiser kan aantonen dat er een goede reden is om de registratie te handhaven.

Bij een beroep op artikel 21 AVG is de evenredigheid van groot belang: staan de gevolgen van de registratie in verhouding tot de belangen die gediend worden met de BKR registratie? De schuldenaar kan bijvoorbeeld aanvoeren dat hij een héél groot belang heeft om nú een lening te verkrijgen (bijvoorbeeld omdat hij nu een financiering nodig heeft voor zijn bedrijf, of dat hij door leeftijd anders nooit meer een hypotheek meer krijgt. Ook kan er een goede reden zijn waarom de schuldenaar destijds zijn schulden niet kon betalen, maar dat nu wél netjes doet.

Verwijderen II: het recht op rectificatie

Artikel 17 AVG geeft de schuldenaar het recht om onjuiste gegevens te rectificeren. Het kan ook voorkomen dat de schuld of de achterstand op zichzelf betwist wordt. In dat geval kan de schuldenaar verzoeken om de gegevens te rectificeren. De schuldenaar zal dan wel moeten kunnen aantonen dat de schuld al is afgelost, of niet op hem rust. Het wil nog wel eens voorkomen dat schuldeisers de BKR registratie gebruiken als drukmiddel om de schuldenaar te laten betalen, ook al betwist hij de vordering. In dat geval kan een beroep op rectificatie nuttig zijn.

De betrouwbaarheid van de BKR registratie kan ook een rol spelen bij het recht om vergeten te worden. Als er namelijk twijfel bestaat over de juistheid van een registratie, dan kan die twijfel een reden zijn om de BKR registratie te verwijderen. Vooral als de schuldenaar een groot belang heeft bij verwijdering

Hulp bij verwijdering BKR registratie

Wilt u hulp bij verwijdering van een BKR registratie? Stuur een bericht aan Stephan Mulders, advocaat privacyrecht te Amsterdam. Hij neemt zo snel mogelijk contact met u op om uw casus vrijblijvend te bespreken.