Autoriteit Persoonsgegevens corrigeert Google; wél vergeetrecht voor vermeend geheim agent

Na een eerdere afwijzing door Google heeft de Autoriteit Persoonsgegevens Google gevraagd de gewraakte berichten alsnog te blokkeren in de zoekresultaten.

Achtergrond

Enige tijd geleden werd op verschillende blogs, fora en sociale media een bericht verspreid dat de persoon in kwestie een geheim agent zou zijn. Deze persoon bestreed ten zeerste de aantijgingen maar zag, ook na overleg met een gespecialiseerd advocaat, geen mogelijkheden deze berichten bij de vele bronnen aan te pakken. Dientengevolge werd een verzoek op basis van het vergeetrecht gedaan bij Google.

Het verzoek aan Google

In het verzoek werd betoogd dat betreffende uitingen overduidelijk onwaar waren en daarmee niet relevant voor het publiek, doch evident schadelijk voor de reputatie van het individu, zijn/haar professionele leven en persoonlijke veiligheid. Google was echter rücksichtslos en antwoordde met de standaardboodschap “it appears that the URLs in question relate to matters of substantial interest to the public regarding your professional life” en wees het verzoek daarmee af. Google ging voorbij aan de motivatie dat de betreffende berichten incorrect waren.

Verzoekschrift aan Autoriteit Persoonsgegevens

Daar cliënt niet gebaat was bij deze afwijzing werd een verzoekschrift aan de Autoriteit Persoonsgegevens toegezonden. Dit werd spoedig en zorgvuldig in behandeling genomen. Na persoonlijk contact met de inspecteur werd geconcludeerd dat, het inderdaad niet aannemelijk was dat deze persoon inderdaad een geheim agent was.  De Autoriteit verzocht daarom Google alle berichten hieromtrent te blokkeren. Google gaf direct gehoor aan dit verzoek.