Europees Hof van Justitie moet uitleg geven over reikwijdte vergeetrecht

De Franse Raad van State heeft woensdag een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot het vergeetrecht. De Franse autoriteit persoonsgegevens Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) is sinds juni 2015 verwikkeld in een rechtszaak met Google over het wereldwijd verwijderen van zoekresultaten. Google verloor deze zaak, maar is in hoger beroep gegaan. De kwestie is nu eerst voorgelegd aan hetzelfde Hof in Luxemburg dat in mei 2014 het vergeetrecht bewerkstelligde.

Achtergrond

Sinds het Costeja-vonnis in mei 2014 kan Google verplicht worden om bepaalde zoekresultaten uit de zoekmachine te verwijderen. De betreffende zoekresultaten worden dan op alle Europese Google domeinen verwijderd en daarnaast ook bij zoekopdrachten op het .com-domein, wanneer deze uit een lidstaat van de Europese Unie afkomstig zijn. Dit gaat voor het CNIL echter niet ver genoeg, zij eisen dat Google deze zoekresultaten wereldwijd op alle domeinen en locaties verwijdert. De zaak is na hoger beroep inmiddels bij het Franse hooggerechtshof beland. Zij vragen nu bij het Europees Hof van Justitie om verduidelijking van de wetgeving omtrent de reikwijdte van het vergeetrecht.

Standpunten

Volgens het CNIL is het vergeetrecht pas effectief als zoekresultaten overal worden verwijderd. Bovendien zou er bij Google sprake zijn van slechts één verwerking van de betreffende persoonsgegevens, zodat deze verwerking ook op één manier moet worden beoordeeld en aangepakt. Google is het hier zowel juridisch als principieel niet mee eens; zij zien niets in het internationaal toepassen van nationale wetgeving.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Mocht het Hof besluiten dat het Europees vergeetrecht wereldwijd moet worden toegepast, dan zou dit niet voor het eerst zijn dat Google wordt verplicht wereldwijd zoekresultaten te verwijderen. Onlangs werd Google in een andere rechtszaak reeds verplicht om bepaalde zoekresultaten van alle domeinen te halen. Het betrof hier auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het Canadese Hooggerechtshof oordeelde dat Google de verwijzingen naar dit materiaal niet alleen in Canada, maar overal te wereld moet verwijderen. Overigens bestaat er wereldwijd meer consensus over de omgang met auteursrechtelijk materiaal, dan over persoonsgegevens.