Autoriteit Persoonsgegevens schaart zich achter artsen, verzoekt Google te blokkeren

Arts Google

In reactie op een groot aantal recente verzoeken tot bemiddeling, ingediend door artsen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, schaart zij zich achter het recht om vergeten te worden van de artsen. De AP heeft Google dan ook verzocht de eerdere afwijzingen op de vergeetrecht-verzoeken van deze artsen te heroverwegen.

Hoe was het ook alweer?

De Rechtbank Amsterdam oordeelde vorig jaar dat, in een door een chirurg aangespannen procedure, Google zoekresultaten met betrekking tot de vermeldingen van de arts op een ‘zwarte lijst’, moest blokkeren in haar zoekresultaten. Google gaf gehoor aan de beschikking, maar weigerde andere artsen dezelfde behandeling. Daarnaast ging het in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Het hoger beroep loopt nog.

Autoriteit Persoonsgegevens kan zich niet vinden in oordeel van Google

Omdat Google het leeuwendeel van de artsen alsnog de deur wees bij hun pogingen de vermeldingen op de zwarte lijst te blokkeren, wendden de artsen zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens voor bemiddeling. In alle gevallen koos de AP de kant van de verzoekers, en verzocht zij Google de vermeldingen alsnog te blokkeren.

De AP volgt de overwegingen van de Rechtbank Amsterdam, waaronder dat de Wet BIG reeds voorziet in een uitgekiend wettelijk systeem om bekendheid te geven aan beroepsbeoefenaren die een maatregel opgelegd hebben gekregen. Voor artsen zonder maatregel achtte de AP het van belang dat het op ernstige beschuldigingen gaat, waarvan het allerminst zeker is of de informatie feitelijk juist is.

En nu?

De AP heeft Google één maand de tijd gegeven om te reageren op deze verzoeken. Omdat Google niet verplicht is gehoor te geven aan deze verzoeken, is het alsnog mogelijk dat de artsen langer moeten wachten op de blokkering van ‘hun’ zoekresultaten.