Europees Hof breidt vergeetrecht uit naar álle Europese gebruikers

Pixabay

Hoewel de focus van de recente verslaggeving lag op het feit dat het Europees Hof van Justitie (‘HvJ’) heeft geoordeeld dat het vergeetrecht niet wereldwijd toegepast hoeft te worden, is de reikwijdte van dit recht wel degelijk uitgebreid. Google moet voor meer gebruikers de zoekresultaten gaan filteren en moet zich aan strengere regels houden bij de beoordeling van verzoeken om vergeten te worden

Territoriale reikwijdte uitgebreid

Tot de uitspraak van het Europees Hof van vandaag moest Google ervoor zorgen:

1) dat de desbetreffende zoekresultaten niet meer getoond worden aan gebruikers die vanuit het land van de verzoeker (bijvoorbeeld Nederland) zoeken, ongeacht welke versie van Google Search wordt gebruikt (dus ook als Google.com, of Google.ca gebruikt wordt)

2) dat zij de zoekresultaten zal verwijderen van alle EU/EFTA-versies van Google Search (zoals naast Googte.nl ook Google.be, Google.fr etc.). Hiervoor is de locatie van de gebruiker niet relevant, dit geldt ook voor zoekopdrachten op Google.nl, verricht vanuit de Verenigde Staten.

Aan punt 2 is niks veranderd, aan punt 1 wel. Het Europees Hof oordeelde namelijk:

Het Unierecht legt de exploitant van een zoekmachine echter wel de verplichting op om die links te verwijderen voor alle lidstaatspecifieke versies van zijn zoekmachine en om maatregelen te nemen die voldoende doeltreffend zijn om een effectieve bescherming van de grondrechten van de betrokkene te waarborgen. Zo moet die verwijdering indien nodig gepaard gaan met maatregelen die het daadwerkelijk mogelijk maken te beletten dat internetgebruikers die in een van de lidstaten van de Europese Unie een zoekopdracht op de naam van de betrokkene uitvoeren met behulp van een niet-EU-versie van de betreffende zoekmachine, via de na die zoekopdracht weergegeven resultatenlijst toegang hebben tot de links waarvan de verwijdering wordt gevraagd, of om hen op zijn minst ernstig te ontmoedigen om toegang te zoeken tot dergelijke links.

Dat betekent in de praktijk dat Google de desbetreffende zoekresultaten niet meer mag tonen aan gebruikers die vanuit de volledige E.U (terwijl dit eerst alleen het land van de verzoeker was) zoeken, ongeacht welke versie van Google Search wordt gebruikt. Dat is een uitbereiding van de huidige praktijk; vanaf nu moeten de zoekresultaten geblokkeerd worden voor álle zoekopdrachten uit de EU-landen, ongeacht de gebruikte versie. Punt 1 komt er dan als volgt uit te zien:

1) dat de desbetreffende zoekresultaten niet meer getoond worden aan gebruikers die vanuit de E.U zoeken, ongeacht welke versie van Google Search wordt gebruikt (dus ook als Google.com, of Google.ca gebruikt wordt)

Verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens? Alleen indien ‘strikt noodzakelijk’.

In een andere uitspraak oordeelde het Hof vandaag dat er geen strikt verbod is op de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, of persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen. Maar het Hof oordeelde wel dat deze informatie in principe geblokkeerd moet worden, tenzij de toegang tot deze informatie ‘strikt noodzakelijk’ is. Hiermee legt het de lat hoog voor Google om dergelijke verzoeken af te wijzen, de zoekmachine moet nu immers aantonen dat het verwerken van deze persoonsgegevens strikt noodzakelijk is voor het publiek belang. In veel voorkomende gevallen zal dit niet mogelijk zijn, omdat er alternatieve methoden zijn om aan dit belang tegemoet te komen, bijvoorbeeld middels het systeem VOG.

Samenvattend heeft het HvJ een naar mijn idee begrijpelijke beslissing genomen om het vergeetrecht niet wereldwijd toe te passen, maar heeft zij de territoriale reikwijdt wel uitgebreid. Door een strikte noodzakelijkheid te vereisen voor het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens, schept het HvJ ook iets meer duidelijkheid over de alhier te maken belangenafwegingen.