Rechtbank Amsterdam: Recht om vergeten geldt voor meer zoektermen dan alleen de eigen naam

De Amsterdamse rechtbank heeft op 12 december 2019 met zijn vonnis de reikwijdte van het vergeetrecht uitgebreid. De AVG is volgens de rechtbank óók van toepassing wanneer online wordt gezocht op een volledige naam plus een toevoeging. Hoewel Google in de praktijk, om technische redenen, deze blokkeringen de facto al uitvoerde, was zij principieel tegen een wettelijke verplichting daartoe. De Rechtbank Amsterdam zette echter een streep door de bezwaren van Google.

 

Hoe zat het ook alweer?

Op grond van artikelen 17 & 21 AVG heeft een persoon (in beginsel) recht op het wissen van zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer in een zoekmachine gezocht wordt naar de volledige naam van verzoeker en er vervolgens zoekresultaten naar voren komen waarvan geen zwaarwegend publiek is dat het privacybelang van verzoeker ondergeschikt maakt, moeten deze resultaten geblokkeerd worden door de zoekmachine. Dat kwam naar voren uit het Costeja-arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJEU).

 

Onduidelijkheid over reikwijdte

Tot voor kort had de Nederlandse rechter zich er nog niet over uitgelaten of er bij zo’n verzoek ook sprake kon zijn van een zoekterm met de desbetreffende volledige naam plus een toevoeging (bijvoorbeeld ‘persoonsnaam + fraude’). Google stelde dat een dusdanige zoekterm niet onder de reikwijdte van de AVG valt. De Rechtbank Amsterdam velde over deze onduidelijkheid op 12 december 2019 een vonnis.

 

Ruime uitleg door rechtbank

De rechtbank oordeelde dat voor de stelling van Google geen steun kan worden gevonden in de uitleg van het Costeja-arrest, met andere woorden: in de uitleg van de reikwijdte van de AVG tot nu toe. Het HvJEU oordeelde in die zaak namelijk niet over de vraag óf sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maar over de vraag of exploitanten van zoekmachines verantwoordelijk zijn voor een eventuele verwerking van persoonsgegevens. Die eerste vraag over of überhaupt sprake is van gegevensverwerking van personen is toen niet voorgelegd aan het Hof. Dat betekent volgens de rechtbank dat het standpunt van Google dat slechts sprake is van verwerking van persoonsgegevens bij een zoekopdracht op uitsluitend de volledige naam van een persoon in de zoekmachine geen steun vindt in dat arrest. In de AVG vonden Google, noch rechtbank klaarblijkelijk andere argumenten om deze stelling kracht bij te zetten

 

Extra rechten voor gebruikers

Met deze interpretatie van het Costeja-arrest van de rechtbank kiest de rechter (in lagere instantie) voor een ruime toepassing van de AVG. Zolang deze niet betwist wordt, is de AVG ook van toepassing wanneer online gezocht wordt op de volledige naam van een persoon plus een toevoeging en er daardoor ongewenste zoekresultaten naar voren komen.